Fiber Information

Hej! Ryktet som går stämmer – nu är det dags, på riktigt, för fiberutbyggnad på Kalvsund. Efter möte med Öckerö Nät före påsk så har vi nu följande information. Under hösten så lades sjökabeln ut mellan Björkö och Kalvsund. Detta möjliggör nu för planering av utbyggnaden av Kalvsund också J. För en kostnad per fastighet av […]

Dags för Påskefyr 2018

      Dags för årets PÅSKEFYR Bygget börjar på påskafton kl 10:00 Välkommen till byggnationen av årets PÅSKEFYR Granar, ris, kvistar m.m. lämnas vid fyren då ingen samordnad transport är planerad. Fyren tänds 21:00

Lägesrapport ”Kalvsunds-projektet” 2018-02-24

Jan M                          lägesrapport 2018-02-24 Projekt Kalvsund Jordbruksverket beslutade våren 2017 att projekt Kalvsund under åren 2017-2018 får ekonomiskt stöd med 1 290 685 kronor, inklusive de medel som kommunen och länsstyrelsen bidrar med. Vi Kalvsundsbor förutsätts bidra med ca 2000 idéella arbetstimmar. Alla är varmt välkomna att delta! Arbetsdagar annonseras på anslagstavlan på hamnplan och/eller […]

KNJF informerar om jord

Kalvsunds Natur och Jaktvårdsförening (KNJF) informerar från dagens styrelsemöte:   KNJF köper INTE in jord gemensamt 2018. Under 2017 bemöttes de som arbetade med detta med en märklig och tråkig attityd i vissa fall varför man helt enkelt tröttnade på detta ideella arbete. Om någon vill ta över uppgiften välkomnar KNJF förstås det!

Klipp häckar och buskage

Kalvsunds Samhällsförening uppmanar tomtägarna på Kalvsund att klippa sina häckar, buskar och träd som sticker ut över våra vägar. Det har den senaste tiden varit lite eftersatt och det skapat problem för räddningstjänsten, sophantering samt diverse andra transporter att komma fram utan att skada fordonen.   Öckerö Kommun har en broschyr med information och råd hur […]

Lägesrapport ”Kalvsunds-projektet” 2017-12-15

Jan M lägesrapport 2017-12-15 Projekt Kalvsund Jordbruksverket beslutade våren 2017 att projekt Kalvsund under åren 2017-2018 får ekonomiskt stöd med 1 290 685 kronor, inklusive de medel som kommunen och länsstyrelsen bidrar med. Vi Kalvsundsbor förutsätts bidra med ca 2000 idéella arbetstimmar. Alla är varmt välkomna att delta! Arbetsdagar annonseras på anslagstavlan på hamnplan och/eller […]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial