Hjälp oss att hålla ordning på hamnplan


Kalvsunds Allmänyttiga Samhällsförening (KAS) vill ha hjälp att hålla ordning hamnplan.

För allas trevnad skall hamnplan inte användas som långvarig uppläggningsplats av matriel, motorfordon etc.

Tillfälligt användig, dvs 1-2 dagar är okej, t.ex i samband av leverans av matriel.

KAS önskar att de fordon och matriel som finns på hamnplan omgående transporteras bort, så slipper vi att agera yttligare

Tack för förståelsen

KAS

Inläggsförfattare: Markus H