Medlemsavgift KIF 2017

Nu är det dags att betala in avgifterna till KIF

Betalas in på Bankgiro 5564-1872 och ange tydligt ​namn​ och ​referensnummer​.

Har du frågor gällande avgifter, vänligen kontakta någon i styrelsen.

Avgifter Kalvsunds IF 2017

Referensnr

Liä                     Licensierad idrottsutövare fr.o.m 18 år betalar SEK 350

Liy                     Licensierad idrottsutövare t.o.m 17 år betalar SEK 100

Amä                   Aktiva medlemmar fr.o.m 18 år betalar SEK 200

Amy                    Aktiva medlemmar t.o.m 17 år betalar SEK 60

Sm                     Stödmedlemmar betalar SEK 50

ÅB                      Årsavgift för Bastubad på Såsen betalar SEK 400

EB                     Enstaka Bastubad på Såsen betalar SEK 20

 

Mvh Styrelsen för Kalvsunds IF

Post Author: Markus H