Påminnelse: KAS Årsmöte Måndag 17/4 -17

Måndagen den 17 april kl 16 håller Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening årsmöte i såsen.

 

Dagordningen inför mötet finns här

Föregående årsmötets protokoll finns här

 

Välkomna!

 

 

Post Author: Markus H