KAS

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening

I styrelsen 2015 ingår följande personer:

Styrelseledarmöter:

  • Ordförande: Johan Isaksson
  • Vice ordförande: Thomas Eriksson
  • Sekreterare: Markus Hagelvik
  • Vice sekreterare: Marie Johansson
  • Kassör: Peter Eklund

Styrelsesuppleanter:

  • Hans Sternbeck
  • Billy Johansson
  • Gunnar Nylund

KAS kontaktas enklast via e-mail på adressen kas@kalvsund.nu

 

 

Revisorer: Lena Borglund och Anna Isaksson

Valberedning:

 

Den första Måndagen i varje månad hålls styrelsemöten.

Samtliga möten hålls i Såsen kl. 19:00, om inget annat anges, och är öppna för alla. Välkomna!

Protokollen från mötena hittas här