Såsen

1988 överläts lokalen till Kalvsunds Idrottsförening och badgästföreningen upplöstes. Traditionerna av fester och andra tillställningar lever dock vidare. I snart 90 år har nu huset utnyttjats flitigt av bofasta, sommargäster och andra besökare.

Fastigheten har genom åren genomgått flera större om- & tillbyggnader, främst 2000 och 2018 för att möta dagens behov. Sittplatser för upp till drygt 100 personer, ett välutrustat kök med separat diskavdelning, modern A/V-utrustning med mera gör Såsen till en mycket omtyckt festlokal!
Lokalerna är förstås tillgänglighetsanpassade för att kunna välkomna alla.
I anslutning till Såsen finns en fotbollsplan och badplats.

Mer information om Såsen och hur man hyr Såsen för t.ex. för konferenser, bröllop, fester, bordtennis, bastu, fotbollsläger, omklädningsrum m.m finns på KIF´s hemsida