Röster från Kalvsund

Vi (Eva och Pål) vänder oss framför allt till dig som vill veta vad Kalvsund kan betyda för olika personer:

Som nyss kommit till denna lilla ö och som undrar över vem som bor här och hur man talar om sin ö, eller är en del av flera generationers erfarenheter, men som ändå är intresserad av att ta del av andras berättelser.

Vi har samtalat med 20-talet andra Kalvsundsbor under åren 2017 och 2018. Frågan har varit; Vad betyder Kalvsund för dig? Några av dessa vill dela med sig och flera har nu visat intresse för att fortsätta dessa samtal – så serien kanske blir lång…

De sex första avsnitten har underrubriken ”Eva och Pål möter”. Varje avsnitt innehåller tre olika berättelser – med tonvikt på olika. Vi har lärt oss att var och en av oss har våra egna berättelser.  

Nu kan alla som vill delta i detta samtal!                                                              


”Eva och Pål möter…” (avsnitt 1)

I första avsnittet får vi möta Harald som söker sig hit efter att letat på många olika ställen. Gunnar som har varit ordförande i Kalvsunds idrottsförening i åtta år samt Håkan, den ständige sekreteraren, som har sitt svar på vad som finns här.

”Jag sökte ett fungerande skärgårdssamhälle och vill ha individer som tänker, handlar och är orädda omkring mig”. (Harald 62 år) ”Kalvsund har en stark gemenskap som är självorganiserande. Vi får lov att ta hand om den här ön om vi förvaltar den tillsammans. De gemensamma arbetsdagarna och de gemensamma festernas är viktiga”. (Gunnar 52 år) ”Det som inte finns är viktigt. Här finns ingenting!” (Håkan 53 år)

Harald 62

Gunnar 52

Håkan 53

”Eva och Pål möter…” (avsnitt 2)
I andra avsnittet får vi möta
Håkan Edman 72 år som fortfarande bor i huset som kom hit stock för stock under åren 1810 till 1820.
Gerda 63 år som seglade förbi ön på 1970-talet och blev en ”Ö-älskare” och som nu talar om Kalvsundssättet.
Arvid 22 år som började i skolan här, flyttade härifrån för högre studier men som kom snabbt tillbaka och som nu bor på ”Skolgården”.

Håkan 72

Gerda 63

Arvid 22

Finns det ett ”Kalvsundssätt”? 

Håkan, Gerda och Arvid talar kanske om ”Kalvsundssättet” – på olika sätt?

Håkan vars hus kom hit stock för stock ger oss glimtar från Kalvsunds storhetstid som centralort med Post, Tull och telefonister. Vi får höra om Valens funktion, om den osynliga gränsen och om en gemensamhetskultur. Håkan undrar; kanske behövs det en ö för att uppfostra barn?

Gerda talar om ”Kalvsundssättet” som hon menar att många värdesätter, men få kan ordsätta. Hon talar om en öppenhet och tolerans för nya som kommit hit och om barnens betydelse för ökulturens överlevnad. Hon talar om omtanke, ödmjukhet och gränser.

Arvid talar om öns många olika personligheter och om mångas engagemang för att gemensamt skapa ett bra samhälle som både är greppbart och tryggt. Han talar också om det märkliga med att så många viktiga samhällsfunktioner samlades på denna lilla ö. Arvid beskriver ölivet här som greppbart och tryggt – som en bra uppväxtmiljö för honom. Kanske är det Arvid som har hittat på ordet ”involverare”?

Alla är välkomna att delta i detta samtal!

Finns det ett Kalvsundssätt? Vad är ”Kalvsundssättet”, i så fall?  Har Kalvsundssättet något med öns storhetstid att göra? Är det något som är specifikt för Kalvsund eller är det en variant på det sätt som många talar om sin hembygd på?

Man kan delta på facebook och på Kalvsunds hemsida. Man kan också ställa sig i kö för intervju med Eva och Pål. (0704565479)

”Eva och Pål möter…” (avsnitt 3)
I avsnitt tre får vi möta Pelle, Ylwa och Ninni.
Pelle 60 år:Jag cyklade från stan. Till Kalven skulle jag till varje pris. På 70-talet fick jag vara med ”i fisket”.
Ylwa 16 år: Vi var 13 elever i skolan. Jag var kanske för trygg.Jag var oförberedd på den stora skolan.
Ninni 55 år: Om att komma hit och att komma in.

Diskussion: Om att komma in.

Pelle 60

Ylwa 16

Ninni 55

Eva och Pål möter (avsnitt 4)

I avsnitt fyra får vi möta

Erik R, 93 år En sommargäst blir äldste Kalvsundsbor.
Anita 79 år – om att bo i samma hus hela sitt liv
Erik M, 23 år – om att växa upp här och behöva lämna.

Diskussion: Om sommargäster och
fastboende

Erik R, 93

Erik M, 23

Anita, 79

Eva och Pål möter (avsnitt 5)

I avsnitt fem får vi möta:

Gilbert, 80 år: I tonåren var jag ensam på Kalvsund om att brinna för kappsegling.
Christel, 41 år: Jag har funderat mycket på hur man blir en del av kulturen.
Christer, 63 år: När jag lämnar ön åker jag någon annanstans. Jag företar en resa. Det var annorlunda när jag rörde mig i Göteborg.

Diskussion: Om att bli en del av en kultur.

Gilbert, 80

Christel, 41

Christer, 63

”Eva och Pål möter…” (Avsnitt 6) 

I avsnitt sex får vi möta

Adam 15 år: När man inte kunde simma fick man inte gå själv på bryggan. Det var lätt att fatta.  

Camilla 54 år: Fyra färjeturer varje dag! Havet är ständigt närvarande med hela sitt register av känslor och sinnesstämningar. 

Charlie 25 år Jag har vuxit upp i Värmland men är 6:e generationen på ön. Jag känner mig inte som sommargäst. Vill bidra – men …

Diskussion: Hur kan jag bidra?

Adam, 15

Camilla, 54

Charlie, 25

Röster från Kalvsund del 2

Del 2 börjar med sammanhanget. Du får som läsare en inblick ett sammanhang där de 18 rösterna som hördes i del 1 blev till. Förutom de enskilda samtalen som bandades och skrevs ut hade vi också ett antal gemensamma möten.

Del 2 startar med anteckningar från ett sådant möte. Här kan man läsa om hur nya tas emot i gruppen, hur alla kommenterar de nyas presentationer. 

Vi diskuterade Kalvsunds kombination av litenhet och öppenhet. Vi talade om ”stabors” svårigheter att ta sig in på Kalvsund och ”Kalvebos” svårigheter att ta sig in på Öckerö. Vi talade om att skapa ett ”Hemma” och om att skapa ett ”Vi”. Vi talade om att svårigheten att förstå och om kraften i att våga bejaka varandras olikheter; om Kalvsunds gemensanhetskultur.

Detta möte hölls i november år 2018. Då kunde vi se fram emot att flera var på gång att bosätta sig här samtidigt än vad som hade varit fallet sedan sillperiodernas tid och vi undrade hur nykomlingarna skulle uppfatta oss som bodde här och hur vi skulle uppfatta de som kom hit.

Nu finns erfarenheter som kan ge svar. Kanske kan nya Kalvsundsbos röster höras i ”Röster från Kalvsund del 2” under sommaren? Förutom att ytterligare två gamla Kalvsundsbor vill presentera sig är det fortsatta innehållet i del 2 öppet och oförutsägbart. Alla idéer är välkomna.

Eva och Pål i Juni månad år 2020

Ett sammanhang

Efterord i juni månad år 2020

Som du nog redan har noterat så blev det ingen bok. På ett senare möte beslöt vi i stället att, åtminstone till en början, använda Kalvsunds hemsida och lägga ut delar av det första utkast till bok som fanns då i slutet på år 2018. Vi har börjat med de 18 deltagare som ville presentera sig på detta sätt. Vi har kallat denna första del av ”röster från Kalvsund” för ”Eva och Pål möter…”

Del två har ännu inget namn man kan komma att bestå av några andra delar av bokutkastet från 2018. Det blev ingen bok och heller ingen skrivgrupp. Ej heller någon nyutgiven Kalvsundsbok. Kanske är böckernas tid förbi?

Vi (Eva och Pål) vill, med detta efterord, uppmana alla som kan tänka sig att på något sätt ta aktiv del i projektets fortlevnad att höra av sig till oss.

                                                                                       Eva och Pål

1 reaktion på ”Röster från Kalvsund

    Webmaster

    (2020-02-08 kl. 10:08)

    Här är alla välkomna med sina tankar om hur det är att bo här och om vad vi gemensamt kan göra för att trivas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.