Information rörande Polstjernan

Vi vill informera er fastboende på Grötö och Kalvsund att Polstjernan kommer gå på varv för reparation och underhåll fr.o.m. 2024-08-06 i ca 3 veckor.

Det innebär att under vecka 32,33 samt 34 kommer trafiken att påverkas.

Vi kommer att ta in Nordö III mellan kl 06:00 till 12:00 för att köra renhållning samt infrastruktur, den biltrafik som får plats kan boka som vanligt fram till kl 12:00 men räkna med begränsad tillgänglighet.

Renhållningen har informerats och i händelse av att Nordö III ej kan nyttjas kommer de att hantera sopor via Framnäs enligt reservplan med Burö färja. 

 

Med vänlig hälsningar

Öckerö Rederi AB

Inläggsförfattare: Markus H