KNJF

Kalvsunds Natur och Jaktvårdsförening

Föreningen är en sammanslutning för var och en boende på Kalvsund som önskar deltaga i Jakt och Naturvård under ordnade former.
ATT arbeta för natur och viltvårdsintressen.

ATT för föreningens utvecklande verksamhet upprätthålla kontakt och förbindelse med natur och Jaktvårdande myndighet och föreningar.

ATT främja och uppräthålla goda kunskaper inom natur och jakt gällande lagstiftning samt säkerhetsregler och skjutkunskaper