Information om linje 296 – uppehåll i turlistan 21 september 2023

Öckerö kommun informerar: Under torsdagen gick Polstjernan som trafikerar linje 296 sönder. Det blir ett uppehåll i turlistan på linje 296 mellan klockan 13.10 till 14.38. Nästa tur som går är från Grötö vid kl. 14.38. Det är Älvsnabben som kör tills ordinarie färjor åter är i drift. Du som planerat att åka linje 296 […]

Påminnelse Utvärdering av beställningstrafiken på linje 296 – Burö

KAS och Grötö Ö-råd vill påminna om att svara på vår utvärdering avseende beställningstrafiken på Burö. Du har möjligt att lämna ditt svar fram till den sista augusti.  Ditt svar är viktigt och utvärderingen är en chans för dig som resenär att lämna synpunkter och komma med förslag. Exempelvis om du har tankar hur beställningstrafiken […]

Utvärdering av beställningstrafiken på linje 296 – Burö

Grötö Ö-råd och Kalvsunds Allmänna Samhällsförening (KAS) genomför en utvärdering av hur vi resenärer, på linje 296, tycker att beställningstrafiken fungerar.  Samråd har skett med Öckerö rederi AB som har ställt sig positiva till frågorna och att utvärderingen genomförs. Enkäten består av fem frågor och man kan lämna ett svar per person. När man har besvarat de tre första kommer man vidare till […]

KAS Styrelsemöte 2023 våren

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft ett antal styrelsemöte under våren och dess protokoll finns samlade på denna sida. Protokoll från senaste mötet finner du nedan

Den stora arbetsdagen, Lördagen 15/4 -2023

På lördag den 15 april är det dags för en av årets sociala höjdpunkter – vår gemensamma arbetsdag då vi gör fint på och runt Såsen, Körrgår’n och Hamnplan.  Samling kl 9 och vi utgår från Hamnplan under ledning av KAS och från Såsen under ledning av KIF.  Som vanligt serveras kaffe och lunch under […]