Beställ Kalvsundsboken

Nu är den nya boken om Kalvsund klar efter flera års arbete. Kalvsundsboken. Flera hundra sidor med massor av intressant läsning om livet på ön. Mycket kortfattat kan boken beskrivas som en uppdatering av den på 80-talet utgivna boken om Kalvsunds historia, plus att vi nu genom samtal med ett antal öbor får en vidgad […]

Frivilliga sökes till Kanaldammen

Frivilliga sökes !!!! Vi behöver restaurera Kanaldammen på Södra udden innan vassen tar över fullständigt. Det finns stora möjligheter att få bidrag till detta genom Öckerö Kommun och Länsstyrelsen genom s k LONA pengar. Kommunen har och håller på framgångsrikt att restaurera ett antal dammar på våra öar. Förmodar har ni läst en del artiklar […]

Vaccination mot Covid-19 70+

VACCINATION MOT COVID-19 Vid färjeläget har följande information satts upp på uppdrag av Hönö vårdcentral: Man planerar att vaccinera alla som är 70 + från Kalvsund och Grötö på torsdag nästa vecka = 21/1. Vaccineringen sker i Såsen mellan kl 10.30-12.30 och 13.15-15.30.Det är drop-in så kom gärna spritt över dagen så att inte köbildning […]

Öckerö Båttrafik Informerar om Covid-19 & leveranser

Covid-19 Öckerö Båttrafik vädjar till oss resenärer att vi alla håller AVSTÅND till färjepersonalen. Tänk på detta hela tiden när ni är ombord på färjan. På väg till eller från provtagning för Covid-19 är detta så klart ännu tusen gånger viktigare. Liksom avstånd till andra passagerare. Munskydd kan också vara lämpligt vid dessa situationer. Nya […]

Sophämtning jul/nyår 2019-2020

Gällande sophämtning/soptömning Sophämtning sker ej under veckorna 52 och 1. Under de här veckorna kan man tömma sopor för grönt kärl i containern som står vid flaggstången på hamnplan. Matavfall lägger ni som vanligt i ert bruna kärl. Sophämtningen återupptas v.2.