Information om linje 296 – uppehåll i turlistan 21 september 2023

Öckerö kommun informerar: Under torsdagen gick Polstjernan som trafikerar linje 296 sönder. Det blir ett uppehåll i turlistan på linje 296 mellan klockan 13.10 till 14.38. Nästa tur som går är från Grötö vid kl. 14.38. Det är Älvsnabben som kör tills ordinarie färjor åter är i drift. Du som planerat att åka linje 296 […]

Beställ Kalvsundsboken

Nu är den nya boken om Kalvsund klar efter flera års arbete. Kalvsundsboken. Flera hundra sidor med massor av intressant läsning om livet på ön. Mycket kortfattat kan boken beskrivas som en uppdatering av den på 80-talet utgivna boken om Kalvsunds historia, plus att vi nu genom samtal med ett antal öbor får en vidgad […]

Frivilliga sökes till Kanaldammen

Frivilliga sökes !!!! Vi behöver restaurera Kanaldammen på Södra udden innan vassen tar över fullständigt. Det finns stora möjligheter att få bidrag till detta genom Öckerö Kommun och Länsstyrelsen genom s k LONA pengar. Kommunen har och håller på framgångsrikt att restaurera ett antal dammar på våra öar. Förmodar har ni läst en del artiklar […]