Frivilliga sökes till Kanaldammen

Frivilliga sökes !!!! Vi behöver restaurera Kanaldammen på Södra udden innan vassen tar över fullständigt. Det finns stora möjligheter att få bidrag till detta genom Öckerö Kommun och Länsstyrelsen genom s k LONA pengar. Kommunen har och håller på framgångsrikt att restaurera ett antal dammar på våra öar. Förmodar har ni läst en del artiklar […]

Vaccination mot Covid-19 70+

VACCINATION MOT COVID-19 Vid färjeläget har följande information satts upp på uppdrag av Hönö vårdcentral: Man planerar att vaccinera alla som är 70 + från Kalvsund och Grötö på torsdag nästa vecka = 21/1. Vaccineringen sker i Såsen mellan kl 10.30-12.30 och 13.15-15.30.Det är drop-in så kom gärna spritt över dagen så att inte köbildning […]

Öckerö Båttrafik Informerar om Covid-19 & leveranser

Covid-19 Öckerö Båttrafik vädjar till oss resenärer att vi alla håller AVSTÅND till färjepersonalen. Tänk på detta hela tiden när ni är ombord på färjan. På väg till eller från provtagning för Covid-19 är detta så klart ännu tusen gånger viktigare. Liksom avstånd till andra passagerare. Munskydd kan också vara lämpligt vid dessa situationer. Nya […]

Sophämtning jul/nyår 2019-2020

Gällande sophämtning/soptömning Sophämtning sker ej under veckorna 52 och 1. Under de här veckorna kan man tömma sopor för grönt kärl i containern som står vid flaggstången på hamnplan. Matavfall lägger ni som vanligt i ert bruna kärl. Sophämtningen återupptas v.2.

Möte om Bastubygge för Havsbad på Kalvsund 16/10

Hej.Vi har nu fått besked från kommunen att de upplåter kommunal mark för bastubygge mellan södra hamnen och Kalvsunds varv förutsatt att vi får bygglov. Nästa steg blir alltså att söka detta bygglov.Detta och annat, bildandet av en bastuförening samt diskussion om hur vi ekonomiskt genomför detta vill jag att vi diskuterar på Såsen, onsdagen […]

Rensning av kärror

Under arbetsdagen sorterades defekta kärror ut som har stått på hamnplan under en längre tid. Är någon av kärrorna din så ber dig att ta hand om den- reparera den och namna gärna upp kärran innan den hamnar på hamnplan igen. De kärror som står kvar söndagen den 21/4 (påskdagen) slängs.