Beställ Kalvsundsboken

Nu är den nya boken om Kalvsund klar efter flera års arbete. Kalvsundsboken. Flera hundra sidor med massor av intressant läsning om livet på ön. Mycket kortfattat kan boken beskrivas som en uppdatering av den på 80-talet utgivna boken om Kalvsunds historia, plus att vi nu genom samtal med ett antal öbor får en vidgad bild av livet på ön både nu och då. Dessutom sätts livet på Kalvsund in i ett större perspektiv. Och till råga på allt, inom ramen för denna nya bok återutger vi den gamla. Boken blir en uppskattad present till dig själv, barn, barnbarn, nuvarande och före detta Kalvsundsbor och alla andra som är intresserade av livet på ön och dess historia. Utdrag ur korrekturet nedan.

Boken ges ut av samma grupp som gjort arbetet. Det vill säga Eva och Pål Silow Wiig, Roger Eriksson, Petter Yxell, och Harald Treutiger. Allt arbete har skett och sker ideellt.

 Vi behöver få in förhandsbeställningar för att kunna garantera leverans. Upplagan blir begränsad.

Pris: 290 kr. Förhandsbeställning av ett eller flera exemplar görs genom mail till: tigertv@telia.com , uppge e-postadress, telefonnummer, namn och önskat antal exemplar av boken.

Förhandsbeställningar med garanterad leverans tas emot under april innan manus lämnas till tryckeriet som behöver få uppgift om antal ex som ska tryckas. Från 1 maj beställer man boken via samma e-postadress och levereras så länge upplagan räcker.

Eventuellt överskott av försäljningen tillfaller Kalvsunds Idrotts och Kulturförening – KIF.

Beställ-KALVSUNDSBOKEN-konverterad

Inläggsförfattare: Markus H