KAS Styrelsemöte 2022-03-30

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte den 30/3-2022 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

Beställ Kalvsundsboken

Nu är den nya boken om Kalvsund klar efter flera års arbete. Kalvsundsboken. Flera hundra sidor med massor av intressant läsning om livet på ön. Mycket kortfattat kan boken beskrivas som en uppdatering av den på 80-talet utgivna boken om Kalvsunds historia, plus att vi nu genom samtal med ett antal öbor får en vidgad […]

KAS Styrelsemöte 2022-01 – 2022-02

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte under vintern Protokoll från möterna finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

Påskefyr 2022

I år kör vi äntligen en påskefyr igen på påskafton. Välkomna att lägga brännbart miljövänligt material (granar, kvistar, ris m.m.) uppe på fyrplatsen. Lägg gärna allt i en stor fin hög så blir arbetet med fyren enklare /KAS

Färjetrafiken på Linje 296 från december 2023 – frågor och svar om pågående upphandling

Nedan har KAS sammanställt information samt frågor/svar gällande den pågående upphandling av färjetrafiken på Linje 296. KAS tar gärna emot frågor på adressen kas@kalvsund.nu och uppmuntrar till dialog i ämnet.Vi uppdaterat sidan med mer frågor & svar när det finns att tillgå. BakgrundAnsvaret för färjetrafiken av linje 296 ligger sedan många år tillbaka på Västtrafik.Kommunen […]

KAS Styrelsemöte 2021-10 – 2021-12

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte under hösten Protokoll från möterna finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.