KAS Styrelsemöten 2023/2024 protokoll

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft ett problem med att uppdatera hemsidan med protokoll från våra styrelsemöten. Detta är nu löst och samtliga protokoll ligger nu samlade på denna sida. Protokoll från senaste mötet finner du nedan

Påskefyr på Kalvsund 2024

Nu är turerna med kommunen och polismyndigheten klara gällande påskefyren på Kalvsund 2024.Vi har fått ett tillstånd med några förbehåll, utöver det vi redan gör: KAS söker frivilliga funktionärer med väst för att genomföra eventet, anmäl dig till kas@kalvsund.nu Det är nu välkommet att lägga kvistar, ris och trädgårdsavfall på fyrplatsen, lägg det i en […]

Information om linje 296 – uppehåll i turlistan 21 september 2023

Öckerö kommun informerar: Under torsdagen gick Polstjernan som trafikerar linje 296 sönder. Det blir ett uppehåll i turlistan på linje 296 mellan klockan 13.10 till 14.38. Nästa tur som går är från Grötö vid kl. 14.38. Det är Älvsnabben som kör tills ordinarie färjor åter är i drift. Du som planerat att åka linje 296 […]