KAS Styrelsemöte 2021-03-01 & 2021-03-29

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 2021-03-01 & 2021-03-29 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

Frivilliga sökes till Kanaldammen

Frivilliga sökes !!!! Vi behöver restaurera Kanaldammen på Södra udden innan vassen tar över fullständigt. Det finns stora möjligheter att få bidrag till detta genom Öckerö Kommun och Länsstyrelsen genom s k LONA pengar. Kommunen har och håller på framgångsrikt att restaurera ett antal dammar på våra öar. Förmodar har ni läst en del artiklar […]

Vaccination mot Covid-19 24/2 -2021

HÖNÖ VÅRDCENTRAL HAR BEKRÄFTAT ATT MAN KOMMER TILL KALVSUND ONSDAG DEN 24/2. Vaccineringen på onsdag sker för de som tidigare lämnat in sin hälsodeklaration i KAS brevlåda. För övriga i ”Fas -2 – gruppen” svarar de att ”de hoppas att vaccinleveranserna skall komma igång ordentligt nu och de bli mer regelbundna så att vi kan […]

Återinsatt busstur

Kan med glädje meddela att Öckerö kommun har valt att sätta in en av de bussturer som kommunen tidigare dragit in på Björkö. Öckerö kommun fick vid ett möte med KAS till sig ett konkret förslag om att återinsätta en specifik tur. En tur som verkligen skulle hjälpa framförallt skolbarn och ”15-timmars föräldrar”, OCH detta […]

KAS Styrelsemöte 2021-02-08

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 08/02 -2021 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

Valberedning KAS 2021

Vi närmar oss årsmöte i KAS (Kalvsunds Allmänna Samhällsförening) och det innebär att vi ska välja omvälja och välja nya ledamöter till bl.a. styrelsen. Marie Johansson är sammankallande i Valberedningen men hon behöver hjälp av ett par stycken till. Om du är intresserad av att medverka i valberedningsarbetet vill vi att du anmäler dig till […]

Vaccination mot Covid-19 70+

VACCINATION MOT COVID-19 Vid färjeläget har följande information satts upp på uppdrag av Hönö vårdcentral: Man planerar att vaccinera alla som är 70 + från Kalvsund och Grötö på torsdag nästa vecka = 21/1. Vaccineringen sker i Såsen mellan kl 10.30-12.30 och 13.15-15.30.Det är drop-in så kom gärna spritt över dagen så att inte köbildning […]

KAS Styrelsemöte 2021-01-11

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 11/01 -2021 Protokoll från mötena finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.