KAS Styrelsemöten 2023/2024 protokoll

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft ett problem med att uppdatera hemsidan med protokoll från våra styrelsemöten. Detta är nu löst och samtliga protokoll ligger nu samlade på denna sida.

Protokoll från senaste mötet finner du nedan

Inläggsförfattare: Markus H