Information rörande Polstjernan

Vi vill informera er fastboende på Grötö och Kalvsund att Polstjernan kommer gå på varv för reparation och underhåll fr.o.m. 2024-08-06 i ca 3 veckor. Det innebär att under vecka 32,33 samt 34 kommer trafiken att påverkas. Vi kommer att ta in Nordö III mellan kl 06:00 till 12:00 för att köra renhållning samt infrastruktur, den biltrafik som får […]

KAS Protokoll Års & Styrelsemöten våren 2024

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft ett antal styrelsemöte samt ett årsmöte under våren och dess protokoll finns samlade på denna sida. Protokoll från senaste möterna finner du nedan

KAS Styrelsemöten 2023/2024 protokoll

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft ett problem med att uppdatera hemsidan med protokoll från våra styrelsemöten. Detta är nu löst och samtliga protokoll ligger nu samlade på denna sida. Protokoll från senaste mötet finner du nedan

Påskefyr på Kalvsund 2024

Nu är turerna med kommunen och polismyndigheten klara gällande påskefyren på Kalvsund 2024.Vi har fått ett tillstånd med några förbehåll, utöver det vi redan gör: KAS söker frivilliga funktionärer med väst för att genomföra eventet, anmäl dig till kas@kalvsund.nu Det är nu välkommet att lägga kvistar, ris och trädgårdsavfall på fyrplatsen, lägg det i en […]

Påminnelse Utvärdering av beställningstrafiken på linje 296 – Burö

KAS och Grötö Ö-råd vill påminna om att svara på vår utvärdering avseende beställningstrafiken på Burö. Du har möjligt att lämna ditt svar fram till den sista augusti.  Ditt svar är viktigt och utvärderingen är en chans för dig som resenär att lämna synpunkter och komma med förslag. Exempelvis om du har tankar hur beställningstrafiken […]

Utvärdering av beställningstrafiken på linje 296 – Burö

Grötö Ö-råd och Kalvsunds Allmänna Samhällsförening (KAS) genomför en utvärdering av hur vi resenärer, på linje 296, tycker att beställningstrafiken fungerar.  Samråd har skett med Öckerö rederi AB som har ställt sig positiva till frågorna och att utvärderingen genomförs. Enkäten består av fem frågor och man kan lämna ett svar per person. När man har besvarat de tre första kommer man vidare till […]

KAS Styrelsemöte 2023 våren

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft ett antal styrelsemöte under våren och dess protokoll finns samlade på denna sida. Protokoll från senaste mötet finner du nedan