Utvärdering av beställningstrafiken på linje 296 – Burö

Grötö Ö-råd och Kalvsunds Allmänna Samhällsförening (KAS) genomför en utvärdering av hur vi resenärer, på linje 296, tycker att beställningstrafiken fungerar. 

Samråd har skett med Öckerö rederi AB som har ställt sig positiva till frågorna och att utvärderingen genomförs.

Enkäten består av fem frågor och man kan lämna ett svar per person. När man har besvarat de tre första kommer man vidare till de två sista frågorna. Det är möjligt att lämna svar till 31 augusti 2023.
Svaren är anonyma.

Fråga ett till tre besvaras med ja eller nej. För fråga tre finns också möjlighet att lämna en kommentar. 

Fråga fyra och fem besvaras genom att lämna en kommentar. 

Tack för att du tar dig tid att delta och svara på frågorna. 

Med vänliga hälsningar 

KAS och Grötö Ö-råd

Utvärderingen når du här:
https://forms.gle/yxYLrn74f9osCFb87

Inläggsförfattare: Markus H