KAS

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening

I styrelsen 2024 ingår följande personer:

Styrelseledarmöter 2024:
Johan Isaksson, Markus Hagelvik, Billy Johansson, Gustaf Cronqvist, Fredrik
Helgesson, Tommy Eliasson, Erik Elmqvist, Eva Crona, Marie Johansson.

Styrelsesuppleanter 2024:
Pia Nordin, Bertil Gustafsson, Lina Didriksson.

Styrelse 2024:

  • Ordförande: Johan Isaksson
  • Vice ordförande: Eva Crona
  • Kassör: Gustaf Cronqvist
  • Sekreterare: Fredrik Helgesson
  • Vice Sekreterare: Tommy Eliasson
  • Webmaster: Markus Hagelvik
  • Hamnkapten: Erik Elmqvist
  • Ledamot: Marie Johansson, Billy Johansson

KAS kontaktas enklast via e-mail på adressen kas@kalvsund.nu

Revisorer: Anna Johansson och Kertin Uddenberg

Styrelsemöten sker en gång i månaden med uppehåll i Juli, se datum i föregående protokoll

Samtliga möten hålls i Såsen kl. 19:00, om inget annat anges, och är öppna för alla. Välkomna!

Protokollen från mötena hittas här