KAS

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening

I styrelsen ingår följande personer:

Styrelseledarmöter:

  • Ordförande: Johan Isaksson
  • Vice ordförande: Billy Johansson
  • Sekreterare: Yvonne Pokropek
  • Kassör: Peter Eklund
  • Hamnkapten: Thomas Eriksson
  • Ledamot: Markus Hagelvik

Styrelsesuppleanter:

  • Hans-Klaus Weiler
  • Lars Ekh
  • Bertil Gustafsson

KAS kontaktas enklast via e-mail på adressen kas@kalvsund.nu

Revisorer: Anna Johansson och Anna Isaksson

Den första Måndagen i varje månad hålls styrelsemöten.

Samtliga möten hålls i Såsen kl. 19:00, om inget annat anges, och är öppna för alla. Välkomna!

Protokollen från mötena hittas här