Valen

På Kalvsunds högsta topp står sjömärket Valen, som är ett stångmärke och syns vida omkring. Utsikten härifrån är magnifik och väl värd ett besök! Valen uppfördes år 1855. Innan Öckerö nya kyrka byggdes var Kalvsunds vale det första sjömännen såg när de kom utifrån havet. 1971 ansåg Sjöfartsverket att tornet saknade betydelse för den allmänna sjöfarten. Dock ansågs det att valetornet hade ett stort antikvariskt värde varför Öckerö Kommun köpte det för 1000 kronor. Det fanns förr en trappa inuti som ledde upp till små gluggar där lots och tull kunde kika ut mot havet. Fram till år 1969 fanns bredvid Valen ett stormvarningsställ där signaler hissades då vinden befarades öka till kuling eller storm. Innan Valen byggdes fanns här ett stenkummel, troligen redan år 1684. Detta år blev en kompass inhuggen i berget under Valetornet. Det gjordes troligen av Lars Gatenhjelms (Lasse i Gatan) bror, Sven, också han kaparkapten. Valen är numera upplyst nattetid.

Valen Kalvsund