Betel

På Kalvsund ligger ett litet kapell kallat Betel. Här bedrivs kristen verksamhet året om. Här hålls möten, gudstjänster och föreläsningar.

En av verksamheterna är för barnen, VIPS, mycket viktiga personers sällskap. VIPS sker en gång i veckan större delen av året. Där dansas och sjungs det och spelas teater, oftast med bibliska teman.
Alla är välkomna till VIPS, man behöver inte vara bofast på Kalvsund.