Protokoll KAS

Här nedan finner du protokollen från Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening.

KAS Stadgar

KAS Stadgar, revideringsförslag 2023-04-23

Verksamhetsår 2024:

Protokoll KAS Styrelsemöte 2024-01-30

Protokoll KAS Styrelsemöte 2024-02-27

Protokoll KAS Styrelsemöte 2024-03-26

Protokoll KAS Årsmöte 2024-04-21

Protokoll KAS konstituerandestyrelsemöte 2024-05-07

Protokoll KAS Styrelsemöte 2024-05-07

Verksamhetsåret 2023:

Protokoll KAS styrelsemöte 2023-01-31

Protokoll KAS styrelsemöte 2023-02-28

Protokoll KAS styrelsemöte 2023-03-28

Protokoll KAS Årsmöte 2023-04-23

Protokoll KAS styrelsemöte 2023-05-02

Protokoll KAS konstituerandestyrelsemöte 2023-05-02

Protokoll KAS styrelsemöte 2023-06-13

Protokoll KAS styrelsemöte 2023-08-29

Protokoll KAS styrelsemöte 2023-10-03

Protokoll KAS styrelsemöte 2023-11-07

Protokoll KAS styrelsemöte 2023-12-05

Verksamhetsåret 2022:

Protokoll KAS styrelsemöte 2022-01-31

Protokoll KAS styrelsemöte 2022-02-28

Protokoll KAS styrelsemöte 2022-03-30

Protokoll KAS Årsmöte 2022-04-24

Protokoll KAS konstituerande styrelsemöte i KAS, 2022-05-03
Protokoll KAS styrelsemöte 2022-05-03
Protokoll KAS styrelsemöte 2022-05-03 bilaga
Protokoll KAS styrelsemöte 2022-06-14
Protokoll KAS styrelsemöte 2022-08-30
Protokoll KAS styrelsemöte 2022-10-03
Protokoll KAS styrelsemöte 2022-11-01
Protokoll KAS styrelsemöte 2022-12-06

Verksamhetsåret 2021:

Protokoll KAS styrelsemöte 2021-01-11

Protokoll KAS styrelsemöte 2021-02-08

Protokoll KAS styrelsemöte 2021-03-01

Protokoll KAS styrelsemöte 2021-03-29

Protokoll KAS styrelsemöte 2021-05-03

Protokoll KAS styrelsemöte 2021-06-07

Protokoll KAS Styrelsemöte 2021-08-30

Protokoll KAS Styrelsemöte 2021-10-04

Protokoll KAS Styrelsemöte 2021-11-08

Protokoll KAS Styrelsemöte 2021-12-06

Verksamhetsåret 2020:

Protokoll KAS styrelsemöte 2020-01-13

Protokoll KAS styrelsemöte 2020-02-24

Protokoll KAS styrelsemöte 2020-03-30

Protokoll KAS styrelsemöte 2020-05-04

Protokoll KAS styrelsemöte 2020-06-08

Protokoll KAS Styrelsemöte 2020-08-31

Protokoll KAS Styrelsemöte 2020-10-05

Protokoll KAS Styrelsemöte 2020-11-02

Verksamhetsåret 2019:

Protokoll KAS styrelsemöte 2019-02-11

Protokoll KAS konstituerande möte 2019-05-07

Protokoll KAS styrelsemöte 2019-06-03

Protokoll KAS styrelsemöte 2019-07-02

Protokoll KAS styrelsemöte 2019-09-02

Protokoll KAS styrelsemöte 2019-10-07

Protokoll KAS styrelsemöte 2019-11-04

Protokoll KAS styrelsemöte 2019-12-02

Verksamhetsåret 2018:

Protokoll KAS styrelsemöte 2018-02-05

Protokoll KAS styrelsemöte 2018-03-26

Protokoll KAS årsmöte 2018-04-22

Protokoll KAS konstitueringsmöte 2018-05-21

Protokoll KAS styrelsemöte 2018-05-21

Protokoll KAS styrelsemöte 2018-09-10

Protokoll KAS styrelsemöte 2018-10-01

Protokoll KAS styrelsemöte 2018-11-05

Protokoll KAS styrelsemöte 2018-12-17

Verksamhetsåret 2017:

Protokoll KAS styrelsemöte 2017-02-06

Protokoll KAS styrelsemöte 2017-03-27

Protokoll Årsmöte 2017-04-17
Bilaga Årsmöte 2017-04-17

Protokoll KAS styrelsemöte 2017-07-03

Protokoll KAS styrelsemöte 2017-06-12

Protokoll KAS styrelsemöte 2017-09-04

Protokoll KAS styrelsemöte 2017-11-06

Protokoll KAS styrelsemöte 2017-12-04

Verksamhetsåret 2016:

Protokoll KAS styrelsemöte 2016-02-01

Protokoll KAS styrelsemöte 2016-03-21

Dagordning KAS Årsmöte 2016-04-17

Protokoll KAS Årsmöte 2016-04-17

Protokoll KAS styrelsemöte 2016-05-02

Protokoll KAS konstitueringsmöte 2016-05-02

Protokoll KAS styrelsemöte 2016-06-06

Protokoll KAS styrelsemöte 2016-08-08

Protokoll KAS styrelsemöte 2016-09-05

Protokoll KAS styrelsemöte 2016-10-02

Protokoll KAS styrelsemöte 2016-11-06

Protokoll KAS styrelsemöte 2016-12-19

Verksamhetsåret 2015:

Protokoll Årsmöte 2015-04-26

Ansvarsfördelning KAS verksamhet 2015

Protokoll KAS konstitueringsmöte 2015-05-04

Protokoll KAS styrelsemöte 2015-05-04

Protokoll KAS styrelsemöte 2015-06-08

Protokoll KAS styrelsemöte 2015-10-05

Protokoll KAS styrelsemöte 2015-11-02

Verksamhetsåret 2014:

Årsmöte 2014-04-27

Protokoll KAS styrelsemöte 2014-01-07

Protokoll KAS styrelsemöte 2014-02-10

Protokoll KAS styrelsemöte 2014-03-03

Protokoll KAS styrelsemöte 2014-05-13

Protokoll KAS styrelsemöte 2014-06-02

Protokoll KAS styrelsemöte 2014-08-18

Protokoll KAS styrelsemöte 2014-10-06

Protokoll KAS styrelsemöte 2014-11-03

Protokoll KAS styrelsemöte 2014-12-01

Verksamhetsåret 2013:

Årsmöte 2013

Protokoll KAS styrelsemöte 2013-01-07

Protokoll KAS styrelsemöte 2013-02-04

Protokoll KAS styrelsemöte 2013-04-08

Protokoll KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll KAS styrelsemöte 2013-06-03

Protokoll KAS styrelsemöte 2013-09-02

Protokoll KAS styrelsemöte 2013-10-07

Protokoll KAS styrelsemöte 2013-11-04

Verksamhetsåret 2012:

Årsmöte 2012-04-15

Protokoll KAS styrelsemöte 2012-01-09

Protokoll KAS styrelsemöte 2012-02-06

Protokoll KAS styrelsemöte 2012-04-02

Protokoll KAS styrelsemöte 2012-05-07

Protokoll KAS styrelsemöte 2012-06-04

Protokoll KAS styrelsemöte 2012-09-03

Verksamhetsåret 2011:

Årsmöte 2011-04-17

Protokoll KAS styrelsemöte 2011-01-09

Protokoll KAS styrelsemöte 2011-02-06

Protokoll KAS styrelsemöte 2011-03-06

Protokoll KAS styrelsemöte 2011-04-03

Protokoll KAS styrelsemöte 2011-05-08

Protokoll KAS styrelsemöte 2011-06-13

Protokoll KAS styrelsemöte 2011-09-05

Protokoll KAS styrelsemöte 2011-10-03

Protokoll KAS styrelsemöte 2011-11-07

Protokoll KAS styrelsemöte 2011-12-05

Verksamhetsåret 2010:

Årsmöte 2010-04-18

Protokoll KAS styrelsemöte 2010-01-10

Protokoll KAS styrelsemöte 2010-02-07

Protokoll KAS styrelsemöte 2010-03-07

Protokoll KAS styrelsemöte 2010-04-05

Protokoll KAS styrelsemöte 2010-05-02

Protokoll KAS styrelsemöte 2010-06-06

Protokoll KAS styrelsemöte 2010-09-05

Protokoll KAS styrelsemöte 2010-10-03

Protokoll KAS styrelsemöte 2010-11-07

Protokoll KAS styrelsemöte 2010-12-05