Lägesrapport ”Kalvsunds-projektet” 2017-12-15

Jan M lägesrapport 2017-12-15

Projekt Kalvsund

Jordbruksverket beslutade våren 2017 att projekt Kalvsund under åren 2017-2018 får ekonomiskt stöd med 1 290 685 kronor, inklusive de medel som kommunen och länsstyrelsen bidrar med.

Vi Kalvsundsbor förutsätts bidra med ca 2000 idéella arbetstimmar. Alla är varmt välkomna att delta! Arbetsdagar annonseras på anslagstavlan på hamnplan och/eller på Kalvsunds Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/52032916154/about/

Syftet med projektet är ”att vårda och lyfta fram Kalvsunds natur- och kulturarv så att Kalvsund stärks som en levande och hållbar del av södra Bohuslän och blir ett än mer attraktivt och tillgängligt besöksmål”.

Tre delprojekt

  1. Natur- och kulturstig. Anläggning av ny stig upp till sjömärket Valen. Nödvändigt då förändrad äganderätt av tomter medför blockering av nuvarande passage. Dessutom anläggning av ny stig från Valen till Strandstigen, med anslutning något norr om Västerudd. Material till den sistnämnda stigen lyftes över med helikopter den 9:e augusti och lades vid vattentornet uppe vid Valen.
  2. Tillgänglighetsanpassning och utveckling av ”Såsen”. Bland annat ombyggnad av entrè och altan för att göra lokalen tillgänglig för rullstolsburna. I delprojektet ingår även framtagning av utställning om öns historia m.m. i samarbete med Bohusläns museum. Viveka Overland från enheten för kulturmiljövård på Bohusläns museum kommer till Såsen den 20:e februari för att diskutera utformning av utställningen. Du som har gamla Kalvsundsfoton som skulle kunna passa på utställningen får gärna dessförinnan kontakta Jan Maesel i Panget, tel. 0738-355500. Byggnadsarbetena startade i mitten av november 2017 och planeras pågå fram till maj månad 2018 när uthyrningssäsongen börjar.
  3. Upprustning av sjömärket Valen. Renoveringen har upphandlats av Öckerö kommun och genomförts under hösten 2017 från 9/8-26/10. Valen är ett av Västkustens två byggnadsminnesförklarade sjömärken. Konstruktionen av den nya Valen är gjord så att det ska vara möjligt att senare komplettera med utkiksluckor och en utkiksplattform i form av ett trädäck, som i gamla tider.

 

 

 

 

Snickarna Lars Lennartsson och Pierre Meronen vid Valen – 8:e september 2017

 

Tillgänglighetsanpassning och utveckling av Såsen – 15:e december 2017

 

Inläggsförfattare: Markus H