KAS Styrelsemöte 2022-10/11

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte och Oktober och November månad 2022 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes. KAS vill även uppmana att felanmälan kommunal ärende hos Öckerö Kommun via deras felanmälningsystem så att inga ärende tappas bort. Synpunkter gällande färjan skall alltid anmälas hos västtrafik för bäst […]

Arbete vid Framnäs Parkering 17-18/11 -2022

Som en del i arbetet med Öckerö kommuns underhållsarbete så planerar vi att måla om vid Framnäs parkering. Det är en del av åtgärder som vi utför för att behålla en viss standard på våra anläggningar och göra det tydligare och säkrare för trafikanter. Arbetet planeras att pågå i 2 dagar den 17/11 och 18/11. […]

Hyr du en plats på Framnäs parkering?

Nu finns det en enkät där Öckerö Kommun vill veta om du är intresserad av en parkeringsplats för elbilsladdning på Framnäs. Ditt svar ger en bild av hur Öckerö Kommun ska gå vidare med investering för införandet av elbilsladdning på Framnäs parkering. Enkäten riktar sig till dig som hyr en parkeringsplats på Framnäs parkering idag. Du hittar enkäten på https://minasidor.ockero.se/framnas Sista […]

KAS Styrelsemöte 2022-06/08

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte och årsmöte i Juni o Augusti månad 2022 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

KAS Styrelsemöte/Årsmöte 2022-04/05

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte och årsmöte i april o maj månad 2022 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

KAS Styrelsemöte 2022-03-30

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte den 30/3-2022 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

KAS Styrelsemöte 2022-01 – 2022-02

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte under vintern Protokoll från möterna finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.