KAS Styrelsemöte 2020-06-08

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 8/6 -2020 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

Kalvsunds påskefyr 2020 inställd

Från och med söndag den 29 mars 2020 får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare p.g.a smittspridningen av Covid-19 viruset.Det här medför tyvärr att årets påskefyr uteblir. Ris, granar m.m. läggs i riscontainer och ej på påskefyrsplatsen.

Underhåll av naturstigar

För att hålla naturstigarna på Kalvsund i bra skick har KAS vid Såsen och Bindes lagt ut en skottkärra, två skyfflar samt två spänner på respektive ställen.Med gemensamma krafter kan vi hålla stigarna i ordning, så om du anser att det på något ställe behöver åtgärdas så finns makadam där skottkärrorna finns.Det står dig fritt […]

Ny tidtabell 15/12-19

I ett samarbete mellan KAS, Öckerö Båttrafik och Västtrafik har en ny tidtabell utformats så att kommunikationerna med Björköleden skall fungera bättre. Generella tanken är att förskjuta tidtabellen 3 minuter framåt så att man får mer tid när man skall åka till Kalvsund från Framnäs. När Björköleden kör snabbturer gäller inte denna förskjutning utan då […]