Påminnelse Utvärdering av beställningstrafiken på linje 296 – Burö

KAS och Grötö Ö-råd vill påminna om att svara på vår utvärdering avseende beställningstrafiken på Burö. Du har möjligt att lämna ditt svar fram till den sista augusti. 

Ditt svar är viktigt och utvärderingen är en chans för dig som resenär att lämna synpunkter och komma med förslag. Exempelvis om du har tankar hur beställningstrafiken kan utvecklas och förbättras. 

Du lämnar dina svar helt anonymt och resultatet av utvärderingen kommer vi att dela dels med ansvariga i Öckerö kommun såväl som med Västtrafik.

Utvärderingen hittar du här:

https://forms.gle/yxYLrn74f9osCFb87

Med vänliga hälsningar 

KAS och Grötö Ö-råd

Inläggsförfattare: Markus H