KAS Styrelsemöte 2021-08-30

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 2021-08-30 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes. KAS har även uppdaterat hemsidan med ett avsnitt om hamnen

Fix av Strand och Strandstig nu på lördag 3/7

Hej!  Nu på Lördag den 3e Juli är vi i stort behov av er hjälp!! (Ett gemensamt KAS o KIF arrangemang) Årets strandstädning och fix av vissa sträckor på strandstigen behöver göras så att vi kan behålla en härlig strandmiljö och en upprustad stig som går att använda av så många som möjligt.  Ta med […]

5 Knop!

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) vill påminna att det det är hastighetsbegränsningar i sundet mellan Björkö och Kalvsund till 5 knop, detta gäller även Kalvsundsbor.KAS har fått till sig klagomål från både gästande båtar samt båtar med fastplats att detta inte efterföljs, detta medför tyvärr skador på båtar samt risk för kollision mellan båtar och människor. […]

MIDSOMMARFIRANDE 2021

Även i år kommer inget organiserat midsommarfirande genomföras på hamnplan.Anledningen är att Folkhälsomydigheternas rekommendationer blir försvåra att efterhållas.

Öckerö Båttrafik informerar om sommartrafiken 2021

Hej Grötö och Kalvsundsbor! Hoppas att ni alla mår bra i denna vackra försommartid.  Vill informera följande om färjetrafiken i sommar. • Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken kvarstår mellan kl 0700-0900 samt 1600-1800 För vår del är det inte alltid synonymt med rusningstrafik då vi kan ha väldigt många resande på andra klockslag. Väljer ni […]

Vårdcentral öppnar på Björkö

Tisdagen den 11 maj öppnar en ny vårdcentral på Björkö. Vårdcentralen kommer att att hålla öppet två dagar i veckan tisdagar och torsdagar med bokningsbara tider till specialistläkare och sjuksköterska. Mer information finns att läsa på vårdcentralens hemsida

KAS Styrelsemöte 2021-05-03

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 2021-05-03 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

KAS Styrelsemöte 2021-03-01 & 2021-03-29

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 2021-03-01 & 2021-03-29 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

Frivilliga sökes till Kanaldammen

Frivilliga sökes !!!! Vi behöver restaurera Kanaldammen på Södra udden innan vassen tar över fullständigt. Det finns stora möjligheter att få bidrag till detta genom Öckerö Kommun och Länsstyrelsen genom s k LONA pengar. Kommunen har och håller på framgångsrikt att restaurera ett antal dammar på våra öar. Förmodar har ni läst en del artiklar […]