Frivilliga sökes till Kanaldammen

Frivilliga sökes !!!!

Vi behöver restaurera Kanaldammen på Södra udden innan vassen tar över fullständigt.

Det finns stora möjligheter att få bidrag till detta genom Öckerö Kommun och Länsstyrelsen genom s k LONA pengar.

Kommunen har och håller på framgångsrikt att restaurera ett antal dammar på våra öar. Förmodar har ni läst en del artiklar i lokaltidningen och kanske även sett detta om ni besökt dammarna på bl a Hönö och
Öckerö.

Jag har under vintern haft kontakt med kommunen, Länsstyrelsen och drivande ansvariga personer på både Hönö och Öckerö.
Vi kommer att kunna använda deras kunskap och assistans till att komma igång med en ansökan för att kunna starta miljöarbetet under
året.

Vi har även fått tillgång till material från deras ansökan
och underlag. Detta ger oss större möjligheter att snabbare kunna
komma igång med arbetet.

Det kommer att krävas många timmar i detta arbetet så därför bör vi vara några stycken eldsjälar som bildar en grupp så att vi kan förbereda oss vad som behöver göras.
Så jag hoppas ni blir intresserade nu och hör i så fall av Er till mig på telefon eller via SMS 0722057708 eller via mejl
gcj.jakobsson@gmail.com

Ser fram emot Ert intresse!!!

/Christer Jakobsson

PS Tänk om vi kan restaurera dammen och skapa ett fint öppet område med fin fauna och vattenliv med inte bara näckrosor och vattenödlor. Håll med om att skridskoisen för en månad sedan var en positiv
överraskning!

Men för att detta skall vara möjligt fortsättningsvis krävs insatser på många sätt från oss alla!

Frivilligarbetet kommer att bestå av olika former av skrivande av ansökningar, kontakter med myndigheter och även till viss del att vi ställer upp med eget arbete i projektet. Själva urgrävningen kommer dock ske genom företag som är specialist på våtmarks restaurering.

Inläggsförfattare: Markus H