Hyr du en plats på Framnäs parkering?

Nu finns det en enkät där Öckerö Kommun vill veta om du är intresserad av en parkeringsplats för elbilsladdning på Framnäs. Ditt svar ger en bild av hur Öckerö Kommun ska gå vidare med investering för införandet av elbilsladdning på Framnäs parkering. Enkäten riktar sig till dig som hyr en parkeringsplats på Framnäs parkering idag. Du hittar enkäten på https://minasidor.ockero.se/framnas Sista […]

KAS Styrelsemöte 2022-06/08

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte och årsmöte i Juni o Augusti månad 2022 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

KAS Styrelsemöte/Årsmöte 2022-04/05

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte och årsmöte i april o maj månad 2022 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

KAS Styrelsemöte 2022-03-30

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte den 30/3-2022 Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

Beställ Kalvsundsboken

Nu är den nya boken om Kalvsund klar efter flera års arbete. Kalvsundsboken. Flera hundra sidor med massor av intressant läsning om livet på ön. Mycket kortfattat kan boken beskrivas som en uppdatering av den på 80-talet utgivna boken om Kalvsunds historia, plus att vi nu genom samtal med ett antal öbor får en vidgad […]