5 Knop!

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) vill påminna att det det är hastighetsbegränsningar i sundet mellan Björkö och Kalvsund till 5 knop, detta gäller även Kalvsundsbor.
KAS har fått till sig klagomål från både gästande båtar samt båtar med fastplats att detta inte efterföljs, detta medför tyvärr skador på båtar samt risk för kollision mellan båtar och människor.

KAS uppmanar alla att att använda gott sjövett och att hålla hastighetsbegränsningarna oavsett båtstorlek.

Inläggsförfattare: Markus H