Dagordning vid Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförenings ordinarie årsstämma 2020

KAS årsstämma skjuts upp p.g.a Covid – 19 viruset. Nytt datum meddelas senare

Dagordning för stämman ses nedan

Dagordning-vid-Kalvsunds-Allmännyttiga-Samhällsförenings-ordinarie-årsstämma

Inläggsförfattare: Markus H