Fix av Strand och Strandstig nu på lördag 3/7

Hej! 

Nu på Lördag den 3e Juli är vi i stort behov av er hjälp!!

(Ett gemensamt KAS o KIF arrangemang)

Årets strandstädning och fix av vissa sträckor på strandstigen behöver göras så att vi kan behålla en härlig strandmiljö och en upprustad stig som går att använda av så många som möjligt. 

Ta med hela familjen för en stunds samvaro och en skön aktivitet

Strandstäda och arbeta med stigen under corona-epedemin?

Det är absolut OK att strandstäda. Det är till och med bra att vistas utomhus. Tänk bara på att om du är ute med personer du inte träffar dagligen att du håller fysisk distans.

Strandstädning

Kommer att ske i två steg där vi fokuserar på sträckan Bindes – Körrgårn denna gång. Tillfälle 2 kommer i Augusti. 

KIF får kommunbidrag för aktiviteten och det är viktigt med så stor uppslutning som möjligt och vi behöver vara mints 15 personer för att uppfylla kravet.

Ta med dig egna arbetshandskar och egen vattenflaska!

Alla under 15 år behöver någon som är ansvarig vuxen.

Strandstigen

Används av många och en upprustning av strandstigen behövs då slitaget är stort och vi behöver fylla i både grus och markeringar. Det kommer även behöva ses över en del av de trätrappor och ramper som finns så att de är säkra och stabila. 

Vi hoppas att alla familjer kan komma och bidra med det ni kan för att se till så att vi kan fortsätta utnyttja vår underbara miljö på ett säkert sätt fortsättningsvis

Samling vid Såsen kl 10.30 nu på Lördag den 3e Juli

Det kommer bjudas på enklare förtäring i samband med passet för de som hjälpt till. 

Fördelning av arbetsuppgifter, material och arbetsledning sker på plats nu på Lördag

Johan Isaksson, Billy Johansson o Fredrik Helgesson – Strandstigen i KAS regi

Anna Larsson – Strandstädningen i KIF’s regi

Inläggsförfattare: Markus H