Sophämtningsdagar jul- och nyårsveckorna.

Hämtningsdagar jul- och nyårsveckorna.

Vecka 51 hämtning av båda kärlen på Kalvsund och Grötö.

Vecka 52 torsdag: tömning av kärl på Rörö, Hyppeln, Knippla, Hälsö, Fotö, Hönö, Öckerö. De abonnenter på Hönö och Öckerö som har ordinarie tömning på måndag och tisdag måste ha ute sitt kärl för tömning både torsdag och fredag.  

Vecka 52 fredag: tömning av kärl på Björkö, Hönö, Öckerö. De abonnenter på Hönö och Öckerö som inte har fått tömt sitt kärl på torsdagen måste ha ute sitt kärl för tömning både fredag och lördag.

Vecka 52 lördag: tömning av kärl på Hönö Öckerö.  

 

Vecka 1 onsdag: tömning av kärl på Rörö, Hyppeln, Knippla, Hälsö, Fotö, Hönö, Öckerö samt tömning av båda kärlen på Kalvsund och Grötö. De abonnenter på Hönö och Öckerö som har ordinarie tömning på måndag och tisdag måste ha ute sitt kärl för tömning både onsdag och torsdag.  

Vecka 1 torsdag: tömning av kärl på Björkö, Hönö och Öckerö. De abonnenter på Hönö och Öckerö som inte fått tömt sitt kärl på onsdagen måste ha ute sitt kärl för tömning både torsdag och fredag.

Vecka 1 fredag: tömning av kärl på Hönö och Öckerö.

Tänk på att hålla hämtningsvägarna till era kärl snö och halkfria!

 

I renhållningsordning för Öckerö kommun fastslås:

”Transportvägen ska vintertid röjas från snö och hållas halkfri. Öppning i snövallar, med minsta bredd om 1 meter, måste finnas för transport av behållare eller säck. Ansvaret för tillgänglighet och skötsel åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall och matavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Försummelse av ovanstående kan innebära utebliven tömning. Behållaren töms då vid nästa ordinarie hämtningstillfälle efter att fastighetsinnehavaren avhjälpt problemet. Tömning kan utföras tidigare mot avgift.”

 

Extra tömning när ordinarie tömning ej har kunnat utföras debiteras med 250 kr inkl. moms.

Inläggsförfattare: Markus H