KAS informerar

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) informerar om att:

  • Det är förbjudet att ta ner/ansa buskar/grenar/träd som står på kommunens mark.
  • Det är förbjudet att ställa bänkar och annat på hamnplanen så att utryckningsfordon hindras.
  • Inne i ”posthuset” finns säckar att hämta som man kan lägga i sin behållare för komposterbart avfall.

Inläggsförfattare: Markus H