KAS Styrelsemöte 2020-06-08

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 8/6 -2020

Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

protokoll-KAS-styrelsemöte-200608

Inläggsförfattare: Markus H