KAS Styrelsemöte 2020-08-31

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 31/8 -2020

Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

protokoll-KAS-styrelsemöte-200831

Inläggsförfattare: Markus H