KAS Styrelsemöte 2020-10-05 & 2020-11-02

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 05/10 -2020 samt 02/11 -2020

Protokoll från mötena finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

Öckerö Båttrafik vill informerar att maxvikten på Kalvsunds färjeläger är sänkt med 5ton till max 25ton.

protokoll-KAS-styrelsemöte-201005

protkoll-KAS-Styrelsemote-201102

Inläggsförfattare: Markus H