KAS Styrelsemöte 2021-01-11

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 11/01 -2021

Protokoll från mötena finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

protokoll-KAS-styrelsemote-210111

Inläggsförfattare: Markus H