KAS Styrelsemöte 2021-02-08

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 08/02 -2021

Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

protokoll-KAS-styrelsemöte-210208

Inläggsförfattare: Markus H