KAS Styrelsemöte 2021-05-03

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 2021-05-03

Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

protokoll-KAS-styrelsemote-210503

Inläggsförfattare: Markus H