Lägesrapport ”Kalvsunds-projektet” 2017-09-13

Jan M, Projekt Kalvsund – kort lägesrapport,  2017-09-13

Delprojekt Valen:

Valens stålkonstruktion har setts över och skrapats ren från rost och nu pågår målning med allt i allt fem tunna strykningar med linoljebaserad långsamtorkande färg.
De sex gamla spruckna benen är utbytta mot nya i oskarvad ek (”6 tum 6”) på vilka ny panel i ramsågad fur (”1 tum 7”) skall monteras och färdigstrykas.
Färgarkeolog Kerstin Lyckman Gevert har medverkat vid val av motståndskraftig färg. Väder och vind de närmaste veckorna påverkar när det blir klart.
Eventuellt kommer färdigstrykningen av panelen att av temperaturskäl göras i vår.
Konstruktionen av den nya Valen är gjord så att det ska vara möjligt att senare komplettera med utkiksluckor och en utkiksplattform i form av ett trädäck som i gamla tider .

Snickarna Lars Lennartsson och Pierre Meronen vid Valen på Kalvsund

Delprojekt Såsen:

Startmöte för byggnationen planeras inom kort. Byggnadsarbetena planeras ske fram till maj månad 2018 när uthyrningssäsongen börjar.
Utfyllnad med sten och jord norr om Såsen för väg/gång fram till omklädningsrummen skedde i våras.

 

Delprojekt Natur- och kulturstig:

Delprojektet omfattar två nya stigar. Material till den tänkta nya stigen från Valen sydväst ner mot Strandstigen lyftes över med helikopter den 9:e augusti från Björnhuvudet på Öckerö och lades vid vattentornet uppe vid Valen.
Stort tack till Billy Johansson och Håkan Edman som medverkade vid lastning och lossning!

Helikoptertransport av byggmaterial till ombyggnationen av Valen samt byggnation av naturstigar

Inläggsförfattare: Markus H