M/S Burö på Varv vecka 11

Öckerö Båttrafik informerar om att vecka 11 (preliminärt) kommer M/S Burö att vara på varv.

M/S Polstjernan kommer att ersätta M/S Burö under denna tid och fordonstransporter är tillåtna under hela veckan.
Ingen fordonsbokning krävs, fordon tas med i mån om plats.

Öckerö Båttrafik önskar att stora och tunga fordonstransporter undviks under skolturerna, då det är mycket människor på färjan.

Inläggsförfattare: Markus H