Rensning av kärror

Under arbetsdagen sorterades defekta kärror ut som har stått på hamnplan under en längre tid.

Är någon av kärrorna din så ber dig att ta hand om den- reparera den och namna gärna upp kärran innan den hamnar på hamnplan igen. De kärror som står kvar söndagen den 21/4 (påskdagen) slängs.

Inläggsförfattare: Markus H