BASTUBYGGE FÖR HAVSBAD PÅ KALVSUND

Via olika diskussioner, inte minst på facebook upplever jag ett stort intresse av att vi på Kalvsund gemensamt bygger en bastu nära havet. Jag tror att bästa sätt är att bilda en bastuförening som bygger, driver och vårdar en bastu där vi med ett fåtal steg från havet kan bada året runt. Jag har på ett översiktligt sätt undersökt vad som krävs för att realisera detta, gjort en grov kostnadsuppskattning samt har en idé över stegen från nu till färdig bastu. I korta drag tänker jag den processen som

1. Bilda en bastuförening

2. Ansöka om bygglov

3. Genomföra byggandet, i huvudsak med ideell arbetskraft.

Inför att söka bygglov krävs en plats för bastun samt en grov ritning som visar på dess storlek. Här krävs även pengar. Vid en diskussion med Öckerö kommun får jag indikationen att ”ett bygglov kostar 4-6.000 kronor”, även om det påpekas att kostnaden kan bli högre.

Jag vill diskutera detta med dig och övriga intresserade och kallar till ett första möte i frågan. Där kommer jag ge min syn på placering, bastuns storlek, uppskattad kostnad samt hur vi genomför detta. Detta betyder inte att det är min idé som gäller utan detta måste vi gemensamt komma fram till. Jag hoppas du också är intresserad av detta och vill komma med dina synpunkter, erfarenheter och idéer.

Vi träffas för ett första möte onsdag 12 juni kl 19.30 på Såsen. Om du inte kan komma men ändå tycker detta är intressant och vill vara med, visa ditt intresse genom att maila mig på lars.ekh@gmail.com

Med hopp om att du kommer till Såsen den 12:e

Hälsningar

Lars Ekh

Södra Uddens väg 21

tel 0760-555542

Inläggsförfattare: Markus H