EL-platser Framnäs parkering uppdatering 2020-06-12

Sedan i höstas (2019) har vi haft strömmen avstängd på Framnäs parkeringen.
Problem har varit flera, avkörd stolpe, trasiga uttag, elbilsproblematik m.m.
KAS har haft ett antal diskussioner med Öckerö kommunen och ärendet har varit väldigt svårt att få besked om.

Nu har vi äntligen fått svar av Öckerö kommun efter diverse påtryckningar att dom kommer att byta ut 18st gamla motovärmareuttag samt gräva upp vid den nedkörda stolpen och skarva den trasiga kabeln.

Arbete beräknas vara klart i mitten av Juli -2020

Eftersom motorvärmareuttag inte är ett säkert sätt i längden att ladda elbilar på så kommer Öckerö Kommun att lyfta frågan med Politikerna om frågan.
Där kommer KAS jobba för att vara med i dessa diskussioner så att vi får en bra och kostnadseffektivlösnig.

Inläggsförfattare: Markus H