Fiberutbyggnad på Kalvsund 2018-05-20

Fiberutbyggnad på Kalvsund 2018-05-20

En sammanfattning av svar på de frågor som dykt upp i samband med anmälan till Fiber på Kalvsund. Jag förstår om många är tveksamma till den stora kostnaden och hur behovet för hushållet ser ut. Dock vill jag att man tar beslut utifrån rätt information då det lätt skapas rykten som inte stämmer.

Anmälan:
Tiden för att anmäla med starterbjudandet sig har förlängts till den 30 Maj för att försöka få upp täckningsgraden ännu mer.

Antal anmälda:
Vi saknar fortfarande runt 25 anmälningar för att nå upp till en täckning som innebär att allt startar enligt plan. Så om ni bara ”glömt” – anmäl er så fort ni bara kan så gäller fortfarande öppningserbjudandet ett tag till.

Skyltar för er som anmält er
Finns att hämta hos mig (Johan) på Gamla Vägen 41 – har ett litet lager.

Hur räknas täckningen:
Man kan räkna bort vissa fastigheter från kalkylen om det fins flera oanmälda fastigheter som kan planeras bort i utbyggnaden – vilket skulle underlätta kalkylen. Annars är varje hus/fastighet på Kalvsund inräknad. Ö-Nyttan o Skolan skall räknas med om det finns möjlighet – de har diskuterats med Öckerö nät.

Kostnad vid installation
Det kommer aldrig bli billigare än de 23 900 kronor som erbjuds nu. Då ingår dock allt som behövs för din fastighet – även fiberdragning i trädgården så långt som det behövs.
Ordinarie inkopplingspris i efterhand kommer bli lägst 34 900 kr beroende på när man gör det. Ju längre man väntar desto dyrare blir inkopplingen.
Inkoppling av fastigheten genom hus/trädgård planeras ihop med entreprenören. Det om skulle kunna kosta extra är om man har speciella önskemål trots att det finns alternativ. Skulle man inte kunna komma överens med entreprenören går det att diskutera sin anslutningsanmälan

Anslutning fastighet
Frågor om det går att dra kabel på berget och hur man gör med eternit har uppkommit. För dessa specialfall så finns det säkerligen möjligheter att lösa utan att det behövs sprängas eller specialhantering av eterniten – utbyggnaden av övriga öar har gett många möjligheter till problemlösning och har gått att lösa på ett bra sätt. Kan vara bra att vara sist ut ibland – så en bra dialog med Entreprenören kommer lösa de flesta problemen ….

4G/5G – Mobilt
Kommer alltid ha begränsningar i sin kapacitet och till viss del kvalitét/stabilitet. Mobilnätbolagen har dessutom sedan ett par år tillbaka slutat skylta med 4G som alternativ till fast bredband beroende på volymer av data i näten och just kapaciteten. Med fiber blir man helt oberoende av kapacitetsbegränsningar och kommer vara förberedd för framtida ökningar på ett helt annat sätt.

Branschtidningen Ny Teknik har en intressant artikel om man skall installera fiber eller vänta på framtida uppgraderingar av mobilnätet (t.ex. 5G)
I artikeln ställs följande fråga till experter i de tre stora telekombolagen

Bör man invänta 5g i stället för fiber?

Nej, svarar alla tre.

– Mobilkommunikation är ett bra komplement. Men fiber kommer – för överskådlig framtid – att ha högre kapacitet. Vänta inte på 5g, uppmanar Fredrik Tufvesson.

– En fördel med fiber är att man får den hastighet man köpt, i alla fall nästan. I mobilnäten varierar det, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

– Blir man erbjuden fiber, så tveka inte, säger Björn Berg på Telia, som liksom Telenor säljer både fiber och mobilitet.

 

Kostnad efter installation
När man har fått installerat och betalt 23 900 kr så behöver man inte betala något mer om man inte tecknar ett abonnemang – d v s om man inte vill utnyttja fibern alls så kostar det inget mer heller. Om man ska jämföra med något så blir det ungefär som om man köpt en mobiltelefon utan abonnemang. Sedan kan man välja att teckna ett abonnemang där kostnaden varierar beroende på vilken hastighet man valt och ser behov av (TV/Tele/Data). Här finns det alla möjligheter att välja lägre kostnad om man inte har behov av mer och tvärtom. Vissa av abonnemangen har bindningstid om man hoppar på specialerbjudanden. Det står mer om detta på https://www.bredbandswebben.se/start/  och ange er adress så får ni upp listan på valbara tjänster.
Abonnemangen för fiber är inte datamängds begränsade, dvs du kan surfa/titta film m.m. hur mycket man vill.

Drift och underhåll
I dagsläget är det Telia som driftar Fibernätet i Öckerö kommun och de har hand om all driftövervakning samt löser eventuella fel som uppstår – detta ingår i den installation som görs samt i det abonnemang ni tecknar med valfritt leverantör av Data/Tele/TV. Det innebär att fel som uppstår i den utrustning som ni får installerad vid utbyggnad avhjälps av driftägaren.  Viktigt att veta dock – om ni installerar egen utrustning som är inköpt hos elektronikhandeln, för exempelvis trådlöst nätverk hemma, så ingår givetvis inte det i ovan.

Inläggsförfattare: Markus H