Information om Fiber till Kalvsund

fiber

Utbyggnad av fiber och förbättrad i internetåtkomst till Kalvsund drar ytterligare ut på tiden.

Vi har under lång tid legat på kommunen och Öckerö Nät för att skynda på utbyggnad av fiber till Kalvsund och Kalvsundsborna. Tyvärr har vi en del naturliga hinder i vägen och det behövs en del godkännanden för att få tillstånd att dra sjökabel mellan öarna till Kalvsund. Planen från Öckerö Nät har varit att alla dessa tillstånd skulle vara klara och sjökabeldragning skulle kunna göras under vintern 2016/2017 (Dragning av sjökabel görs vintertid för att påverka djur och natur så litet som  möjligt).

Tyvärr har bl a Länstyrelsen krävt mer utredning och beslut om vattendom behövs för den typ av kabel som behövs för en långsiktigt lösning. Detta beslut beräknas ta ytterligare tid och trolig utbyggnad av sjökabel blir tidigast vintern 2017/2018 med efterföljande möjlig inkoppling av fiber till Kalvsundsborna hushåll under 2018. Dock inget garanterat än. Vi från KAS håll ligger på regelbundet och jagar både Öckerö Nät, Länstyrelsen och kommunen men det är en trög process.

Senaste status enligt Öckerö Nät från 1 Augusti:

“Vi håller på att komplettera ansökan till Länsstyrelsen om förläggning av sjökabel till Kalvsund med en dykundersökning av de tänkta landfästena och när Länsstyrelsen har godkänt det så ska ansökan gå vidare till domstolen. Det kommer därför att dröja ett tag till innan det kommer fiber till Kalvsund men som sagt, vi arbetar för att kunna erbjuda er på Kalvsund fiber så fort som möjligt.”

Om ni har ytterligare frågor är ni välkomna att maila kas@kalvsund.nu eller ringa Johan Isaksson på 0708-778004

KAS genom ordf. Johan Isaksson

Inläggsförfattare: Markus H