KAS Styrelsemöte 2021-03-01 & 2021-03-29

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 2021-03-01 & 2021-03-29

Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

protokoll-KAS-styrelsemöte-210301

Protokoll-KAS-styrelsemote-210329

Inläggsförfattare: Markus H