KAS Styrelsemöte 2021-08-30

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte 2021-08-30

Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

KAS har även uppdaterat hemsidan med ett avsnitt om hamnen

protokoll-KAS-styrelsemote-210830

Inläggsförfattare: Markus H