KAS Styrelsemöte 2022-03-30

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har haft styrelsemöte den 30/3-2022

Protokoll från mötet finns nedan samt på denna sidan där även gamla protokoll finnes.

protokoll-KAS-styrelsemote-220331

Inläggsförfattare: Markus H