KNJF informerar om jord

Kalvsunds Natur och Jaktvårdsförening (KNJF) informerar från dagens styrelsemöte:

 

KNJF köper INTE in jord gemensamt 2018. Under 2017 bemöttes de som arbetade med detta med en märklig och tråkig attityd i vissa fall varför man helt enkelt tröttnade på detta ideella arbete. Om någon vill ta över uppgiften välkomnar KNJF förstås det!

Inläggsförfattare: Markus H